ieškoti
ieškoti

Apie

 

Tikslas

Matematinių sprendimų verslui ir pramonei dirbtuvių tikslas – skatinti verslo įmonių ir mokslo bendradarbiavimą sprendžiant verslo problemas matematiniais metodais. Dirbtuvės suvienija mokslininkus ir verslo atstovus realių užduočių, su kuriomis susiduria šiuolaikinės įmonės, sprendimui.

 

Ką galime?

 

Taikydami matematinius metodus dirbtuvių metu galime:

optimizuoti verslo ir gamybos procesus, vertinti ilgaamžiškumą;

identifikuoti, analizuoti ir prognozuoti klaidas bei gedimus;

analizuoti pardavimus;

prognozuoti įmonių veiklos rizikingumą;

vertinti veiklos efektyvumą;

spręsti elektroninių duomenų saugos bei šifravimo sistemų užduotis;

spręsti asmens sveikatos stebėsenos, medicininės diagnostikos ir vaistų tyrimų problemas;

optimizuoti logistikos procesus;

išbandyti bet kokią kitą Jūsų idėją matematinio modeliavimo būdu.

 

Apie mus spaudoje

 

Renginio formatas

Savaitę laiko trunkančiose Matematikos dirbtuvėse dalyviai grupėse sprendžia įmonių atstovų pristatytas užduotis bei viso renginio metu, jei reikia,  konsultuojasi su įmonių atstovais. Savaitės pabaigoje grupės pristato savo darbo rezultatus – įmonėms pateikiamas sprendimas arba sprendimo rekomendacijos.

Matematikos dirbtuvių metu ieškoma sprendimų energetikos, gamybos, elektronikos, aplinkosaugos, finansų, medicinos, prekybos ir kitose verslo bei pramonės srityse dirbančių įmonių užduotims.

Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas nuo 2016 metų yra Industrinės matematikos Europos konsorciumo (the European Consortium of Mathematics in Industry) narys, o  2017 m. Verslo ir pramonės problemų matematinio sprendimo dirbtuvės   įtrauktos  į COST veiklą “Matematikos industrijai tinklas” (angl. Mathematics for Industry Network, MI-NET).

MI-NET – tai COST TD1409 (Matematika industrijoje, angl. Mathematics for industry network) veiklos remiamas projektas, kurio tikslas yra skatinti  matematikos mokslo integraciją į įvairius pramonės sektorius ir mokslininkų bei verslo atstovų partnerystę.

 

Praėjusių dirbtuvių dalyviai

 

Organizatoriai

Organizacinis komitetas

doc. dr. Bronė Narkevičienė

doc. dr. Paulius Palevičius

doc. dr. Kristina Šutienė

doc. dr. Liepa Bikulčienė

doc. dr. Mantas Landauskas

doc. dr. Audrius Kabašinskas

Koordinatorė Gabija Celiešienė

 

Partneriai